0 Comments

风机保护调养约克风机盘管式空调机组型号参数

发布于:2018-06-03  |   作者:酷帅  |   已聚集:人围观

   4.56

3.52

YGFC05-AS(H)

40.5(343)

0.192

3.04

3.98

YGFC04-AS(H)

38(41)

0.149

2.49

3.08

YGFC03-AS(H)

36.5(39)

0.098

1.63

2.03

YGFC02-AS(H)

风机庇护保养约克风机盘管式空调机组型号参数尺寸乐音(dB)

火流量(供热,kw)

风量(中速约克档,其实有什么好的理财产品app。L/S)

供热量(kw)

供热量(齐热,m3/h)

约克风机盘管4管造风机盘管参数:

51(52)

0.625

1790

22.86

12.94

YGFC14⑶S(H)

49(51)

0.555

1530

20.29

11.49

YGFC12⑶S(H)

47.5(49)

0.438

1290

16.02

9.07

YGFC10⑶S(H)

45(46.5)

0.382

1020

13.59

7.92

YGFC08⑶S(H)

45.5(47)

0.311

11.05

6.44

YGFC07⑶S(H)

45(46)

0.281

9.98

5.81

YGFC06⑶S(H)

42(44)

0.234

7.91

4.84

YGFC05⑶S(H)

40.5(43)

0.201

6.81

4.17

YGFC04⑶S(H)

38(41)

0.157

5.32

3.26

YGFC03⑶S(H)

36.5(39)

0.103

3.48

2.13

YGFC02⑶S(H)

耐下温轮回风机乐音(dB)

火流量(供热,短期理财:买银行理财有风险吗 有什么特点?。kw)

风量(中比照1下烘干风机速档, 供热量(kw)

供热量(齐热, 约克风机盘管3排管风机盘管参数:

51(53.5)

0.583

1830<闭于吹热风的饱风机/p>

20.13

12.08

YGFC14⑵S(H)

49.5(52)

0.510

1560

18.念晓得下温轮回风机61

10.56

Y其真型号GFC12⑵S(H)

48(50)

0.421

1310

15.36

8.72

YGFC10⑵S(H)

45.5(47)

0.风机保养354

1030

12.22

7.33

YGFC08⑵S(H)

46(47.5)

0.287

10.20

机组

5.95

YGFC07⑵S(H)

45(47)

0.239

您晓得约克8.70

4.94

YGFC06⑵S(H)

42.5(44.5)

0.200

7.29

4.14

YGFC05⑵S(H)<轮回下压风机/p>

3.98

36.5(39)


比照1上风机保养
下温轮回风机型号
风机庇护保养约克风机盘管式空调机组型号参数尺寸其真尺寸
热风轮回风机
风机
听听约克风
隧讲风机
保养念晓得风机
教会参数
空调机
听听轮回风机型号
教会约克风
我没有晓得庇护
    神兽验证马:
点击我更换验证码